Frequently Asked Question

Op het startscherm kan niet gewisseld worden naar een andere gebruiker
Last Updated 2 years ago

  • Oplossing 1: Log in met de gebruiker die op het startscherm wordt getoond.
    Sluit dan de computer af en start de computer opnieuw.

  • Oplossing 2: Sluit de computer af terwijl je de shift-toets ingedrukt houdt.
    Start daarna de computer opnieuw.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!